Wat is DESTEP? Alles over de DESTEP analyse2 min read

DESTEP analyse

DESTEP analyse is een model waarmee je in kaart brengt hoe de omgeving van jouw onderneming eruit ziet. De DESTEP wordt gebruikt om de externe omgeving van jouw onderneming te analyseren. DESTEP bestaat uit zes DESTEP factoren: Demografisch, Economisch, Sociaal-Cultureel, Technologisch, Ecologisch en Politiek.

Waarom DESTEP?

DESTEP is een handig middel om kansen en bedreigingen voor jouw onderneming in kaart te brengen. De uitkomsten van jouw DESTEP kun je onder andere gebruiken voor je marketingplan, ondernemingsstrategie en marktonderzoek. DESTEP kan helpen om de succeskansen van jouw onderneming te vergroten doordat je de situatie buiten jouw bedrijf in kaart brengt.

DESTEP analyse

Met DESTEP kun je dus een analyse van de situatie van jouw bedrijf maken. Deze analyse maak je aan de hand van zes factoren, de DESTEP factoren. De DESTEP factoren bestaan uit:

Demografisch

Demografische factoren draaien om de kenmerken van de bevolking die belangrijk is voor jouw onderneming. Denk bijvoorbeeld aan de man-vrouw verhouding, leeftijdsverdeling en urbanisatiegraad.

Economisch

Economische factoren zijn factoren die belangrijk zijn in de huidige economie. Welke factoren je meeneemt hangt deels af van jouw situatie. Denk hier bijvoorbeeld aan het aantal werklozen, gemiddelde salaris en koopkracht.

Sociaal-Cultureel

Er zijn zeer veel sociale en culturele factoren. Denk hierbij bijvoorbeeld aan leefgewoonten, normen en waarden en taal.

Technologisch

Technologische factoren zijn factoren die te maken hebben met de mate waarin de omgeving waarin je opereert ontwikkelt is. Denk bijvoorbeeld aan het aantal telefoons per persoon, toegang tot internet en mate van tech-adoptie.

Ecologisch

Ecologische factoren zijn factoren die betrekking hebben op de fysieke omgeving buiten jouw onderneming. Het gaat hier om factoren zoals klimaat en zorg voor natuur.  

Politiek-Juridisch

Bij politiek-juridische factoren staat de overheid centraal. Waar jouw onderneming ook opereert je hebt altijd met overheidsinstanties te maken. Denk bijvoorbeeld aan de wetgeving, belastingen en politieke partijen die een land besturen.

Vervolg DESTEP analyse

Nadat je informatie hebt verzameld over de huidige situatie probeer je een realistische inschatting van de toekomst te maken. Deze voorspelling kun je later gebruiken voor het ontwikkelen, bijsturen of aanpassen van je strategie. Gebruik natuurlijk alleen informatie die relevant is voor jouw onderneming en situatie. Het heeft geen zin om informatie op te zoeken die je niet gaat gebruiken. De DESTEP analyse kun je vervolgens gebruiken om effectief en efficiƫnt in te spelen op de omgeving en situatie van jouw onderneming.

DESTEP en SWOT-analyse

DESTEP analyse gebruikt men vaak als input voor SWOT analyse. SWOT analyse is gebaseerd op het SWOT model, wat staat voor Strengths (Sterktes), Weaknesses (Zwaktes), Opportunities (Kansen) en Threats (Bedreigingen).

Conclusie

Het DESTEP model is een handig middel om de externe situatie van jouw onderneming in kaart te brengen. De uitkomst van jouw DESTEP analyse kun je goed gebruiken voor je marketingplan, ondernemingsstrategie en marktonderzoek. Het DESTEP model kan tevens input bieden voor je SWOT-analyse.


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *